Strona główna
Prodrew Sp. z o.o.
Prodrew Sp. z o.o.

Prodrew Sp. z o.o.

19-230, Szczuczyn, Grunwaldzka 6

Czy wiesz, że istnieje możliwość wybudowania domu bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę? W Polsce przepisy prawa budowlanego pozwalają na realizację tak zwanych "budynków tymczasowych", które nie wymagają zgody urzędu. Warto jednak pamiętać, że tego rodzaju obiekty muszą spełniać określone kryteria, takie jak powierzchnia zabudowy nieprzekraczająca 35 m², wysokość nie większa niż 5 metrów oraz konstrukcja nie utrudniająca demontażu. Przed przystąpieniem do budowy domu bez pozwolenia należy zgłosić zamiar jego postawienia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Zgłoszenie powinno zawierać informacje o lokalizacji, sposobie wykonania oraz terminie rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych. W przypadku braku zastrzeżeń ze strony urzędu, po upływie 30 dni od złożenia zgłoszenia można przystąpić do budowy. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że domy bez pozwolenia mają swoje ograniczenia. Przede wszystkim są to budynki o niewielkim metrażu, co może być niewystarczające dla większej rodziny. Ponadto, ze względu na tymczasowy charakter takiej inwestycji, mogą wystąpić problemy z uzyskaniem kredytu hipotecznego czy ubezpieczenia budynku. Dlatego przed podjęciem decyzji o budowie domu bez pozwolenia, warto dokładnie przeanalizować wszystkie za i przeciw.