Strona główna
Hydrogeostudio Paczuski Sulkowski Sp.j.
Hydrogeostudio Paczuski Sulkowski Sp.j.

Hydrogeostudio Paczuski Sulkowski Sp.j.

02-977, Warszawa, Antoniewska 50

W ostatnich latach coraz większą popularność zyskują studnie chłonne, które stanowią efektywne rozwiązanie problemu gromadzenia się wody opadowej na terenach zurbanizowanych. Dzięki ich zastosowaniu możliwe jest zarówno zmniejszenie ryzyka powodzi, jak i wykorzystanie wody deszczowej do nawadniania roślin czy oczyszczania powierzchni. W Warszawie, jak i w innych miastach Polski, coraz częściej można spotkać inwestycje, w których zastosowano tego rodzaju systemy, co świadczy o ich skuteczności i rosnącej popularności. Studnie chłonne to specjalne konstrukcje, które umożliwiają odprowadzenie nadmiaru wody opadowej do gruntu. Zbudowane są z materiałów o wysokiej przepuszczalności, takich jak żwir czy kruszywo, a ich głębokość może sięgać nawet kilku metrów. Woda opadowa, która trafia do studni, jest stopniowo przepuszczana przez warstwy filtrujące, a następnie infiltruje się do gruntu, co pozwala na jej naturalne wykorzystanie przez rośliny oraz uzupełnienie wód gruntowych. Wdrożenie systemu studni chłonnych w Warszawie ma wiele korzyści zarówno dla mieszkańców, jak i dla środowiska. Po pierwsze, pozwala na uniknięcie zalewania terenów podczas intensywnych opadów, co może prowadzić do powodzi miejskich. Po drugie, dzięki wykorzystaniu wody opadowej do nawadniania roślin, zmniejsza się zużycie wody pitnej. Wreszcie, studnie chłonne przyczyniają się do ochrony zasobów wodnych oraz poprawy jakości życia mieszkańców, co jest szczególnie istotne w kontekście zmian klimatycznych i rosnącego zapotrzebowania na wodę.